top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Umusikalsk kuttforslag

Se for deg at andre barn kan ha SFO tilbud fra tidlig morgen til ettermiddag, mens barna med særskilt behov får tilbud mellom bare deler av tiden. Enkelte dager må barna være hjemme 1430. Det er ikke forenlig med å kunne stå i full jobb. Porsgrunn kommune foreslår slike kutt. Det får HBF til å reagere.

Lillian Nagel er lokallagsleder og når hun leser hva Porsgrunn kommune planlegger å gjøre for særgruppetilbudene som er særskilt tilrettelagt for barn med funksjonshemming reagerer hun. I et brev til politisk ledelse i kommunen reagerer HBF tydelig. Dette er ikke greit, mens barn og unge kan få et SFO tilbud mellom 0730 og 1630, henvises familiene med funksjonshemmede barn til et tilbud som er vesentlig kortere.

Dette går ut over muligheten til å kunne stå i full jobb, som i dagens likestilte samfunn er normal. Forskjellsbehandlingen mellom familier med funksjonshemmede barn og andre familier er diskriminering.

Bakgrunnen for reaksjonen er at kommunen foreslår å kutte åpningstidene for tilbudene, fordi de skal spare penger. Det uten å se til at foreldrene og familienes behov blir ivaretatt. Brevet fra lokallaget til kommunen ligger åpent hos oss.

Porsgrunn-brev-m-vedlegg
.pdf
Last ned PDF • 300KB

Småpenger for kommunen - store konsekvenser for familiene

Barn og unge trenger trygge og gode rammer for å utvikle seg. I dag er det blitt mer vanlig at elever i barneskolen har SFO tilbud enn at de ikke har det. Regjeringen og deres støttespillere har forsterket dette i siste statsbudsjett, hvor nå SFO 1-3 trinn skal være gratis halvdagsplass fra og med høsten 2024. HBF og andre har tidligere jobbet for og sikret at SFO tilbudet 5-7. trinn er skal være gratis. Dette kom i tidligere statsbudsjett. Foreldre til barn med dette tilbudet skiller seg ut med at de benytter plassen fullt ut i større grad enn andre familier. Dette skyldes den åpenbare årsak at disse barna i mindre grad enn andre kan være alene hjemme uten tilsyn.

Det er viktig for familiene det gjelder å ha en kommune som er villig til å sikre at barna får et trygt og godt tilbud hele dagen, slik at familiene har mulighet til å stå i jobb eller gjennomføre utdanning. Dessverre ikke uvanlig

I dagens utgave av Porsgrunn Dagblad, omtales kuttforslaget i Porsgrunn kommune som diskriminerende og svært uheldig.

HBF mottar fra medlemmer hvert år varsler om at kommunen prøver å spare ved å kutte i tjenestene. Kommunedirektører gjør disse kuttene mer eller mindre uten at familiene det gjelder er informert. Medvirkningen er ofte fraværende og i den grad det er gjennomført, er det i arenaer hvor våre familier ikke er representert. Når familiene får beskjed, er kommunebudsjettet så godt som vedtatt og de folkevalgte er ofte uten kunnskap om å stå i den meromsorgshverdagen våre medlemmer står i.


Viktig og riktig å styrke laget

Noe av det viktigste en som samfunn kan gjøre, er å sikre at barna får et godt, sammenhengende og utviklende opplæringstilbud. Da må en se hen til FNs Barnekonvensjon, hvor Norge har forpliktet seg til å både gjennom lovverk og i politikk å finne de beste løsninger for barna. Gode tilbud til familiene det gjelder er vinn vinn for både barna og foreldrene. Vi erfarer at alt for mange kommunale saksbehandlere implisitt har en forventning at en eller begge foreldrene går hjemme med barnet som trenger ekstra oppfølgning. Likestilling handler ikke om å tvinge folk til å gå hjemme. Likestilling handler om å gi like muligheter. Det er derfor viktig at lokalpolitikere rundt om i landet er i stand til å både skjerme våre tilbud for kutt og gjerne styrke de slik at våre familier kan stå i meromsorgen uten å selv bli utslitt.

176 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page