top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Umusikalske kommunekutt

Koronaøkonomien treffer kommunenorge hardt. Rundt om i landet er det mange rådmenn og kommunedirektører som i disse dager legger frem budsjettforslag for de neste årene som er trange. Flere kommer med kutt på tjenesteområder som omhandler funksjonshemmede barn og unge. Det er umusikalsk og ikke bærekraftig.

Regjeringen uttaler at det er ingen grunn til å kutte i tjenestene nå. Det er de sårbare som trenger velferdsgodene mest. Likevel er det flere kommuner som har utarbeidet forslag med kutt. En av disse er Tønsberg kommune, som onsdag 4. november la frem sitt forslag. Kommunen har over tid arbeidet med kutt for å bedre på situasjonen. I dette er det barnefamilier med handikappede barn som blir salderingspost. Dette er å pisse i buksa for å holde seg varm.

Kutter avlastning I handlingsrom 2024, presentert i september ble det foreslått å kutte avlastning på røde dager, for å spare kommunens lønnsutgifter. I tillegg foreslås det å stenge ned avlastningstilbudet tre til fire uker om sommeren. I klartekst betyr dette at meromsorgsfamilier som trenger nødvendige pusterom mister disse. Målet er å spare inn 1,6-1,7 millioner i året.

Rådmannen synes ikke å ha lest helsedirektoratets lovfortolkning om at det skal gjennomføres en individuell vurdering om det foreligger grunnlag for tjenester når dagtilbudet er stengt. Hadde rådmannen lest dette, ville han skjønt at å fremme saken politisk er forvaltningsmessig feil. For aktuelle familier kan dette medføre at en tidligere utflytting fra barnehjemmet vil skje raskere – noe rådmannen faktisk innser. Han skriver:

Det vil være stor økning i tjenesteproduksjon eller utgifter for Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) de kommende årene. Det er flere sårbare barn og familier som det neste året forventes å gå fra avlastning til barnebolig. Dette er familier som har stått i stor belastning over tid. Det forventes at kommunene tilbyr mer behandling enn tidligere.

Ser en innsparingen på 1,6 millioner opp mot årlig kostnad på flere millioner på bare en barneboligplass, er regnestykket så enkelt at elever i andre klasse skjønner at dette ikke er lurt. Kutter en i avlastning på røde dager og i sommerferien, vil produktet bli at barn og unge flytter ut fra foreldrehjemmene tidligere enn de må.

Brudd på FN konvensjonen I november er det FNs Barnedag. I barnekonvensjonen heter det at barn har rett til å bo hjemme så fremt det ikke er til fare for de. Det er også det offentliges særskilte ansvar å sikre funksjonshemmede barn spesielt. Regnestykket med å kortsiktig spare inn på røde dager er ikke bare lovstridig, det hindrer kommunen i å sikre barnets beste.

To årskull er glemt Tønsberg kommune har tidligere hatt tjenester til barn og unge i aldersgruppen 0-18 år. Etter kommunereformen med sammenslått nye Tønsberg, har en utvidet tjenesteområdet til å være barn og unge 0-20 år, for å harmonere med ungdommens utdanningsløp og gi en bedre overgang til voksenlivet. Isolert sett en god øvelse, men de har glemt å legge inn kostnadene for to ekstra årskull i budsjettet. Det betyr kort og greit at tjenesteområdet må levere tjenester til 10 prosent flere for samme ramme.

Selv om det ikke skal være sammenheng mellom tjenesteutmåling og kommunens økonomiske rammer, er det mange ytelser hvor nettopp dette finner sted. Et eksempel er kommunens praksis knyttet til omsorgsstønad, som for mange familier er viktig i det øyeblikket barnet blir 18 år og mange ytelser etter folketrygden faller bort (sykt barn dager/forhøyet hjelpestønad med videre).

Gruppetilbud er ikke støttekontakt Et annet innsparingstiltak er å la støttekontakt bli et gruppetilbud. Det betyr at personer som trenger en støttekontaktordning i stedet for å få individuelle tilbud får en mindre tilrettelagt ordning. Et konkret eksempel kan være at mens en tidligere gikk tur på stranda med støttekontakten, om det var fint vær, vil det heretter bli at hele gruppa må dra hjem når førstemann vil hjem. Uansett hvor fint været er, må gruppen bryte opp og dra tilbake. Selv om gruppe for noen er fint, vil det være en direkte endring i tjenestetilbudet for de fleste og en kvalitativ forringing. Om det er slik at Tønsberg kommune ikke ser seg råd til det, vil det fort bli slutt på fine sykkelturer på tandem og annet som er god folkehelse.

8 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page