top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Usolidarisk fra kommunene om pleiepenger

En jobb i kommunen, trygt for mange, men usikkert for andre. I kommune-Norge foregår det nå en stille omlegging som rammer de med de største behovene. Pleiepenger blir ikke lengre forskuttert av kommunen. De følger råd fra Kommunenesektorenes organisasjon - KS. Usosiale endringer som Handikappede barns foreldreforening krever reversert.

I Kristiansand bor Johanne Stokke. Hun har vært hjemme med pleiepenger og er ansatt i kommunen. Trygt og godt, inntil hun ble nødt til å ha pleiepenger grunnet tøff meromsorg hjemme. Kommunen har, som mange andre kommuner, endret praksis på hvordan kommunen håndterer pleiepenger ovenfor sine ansatte. Ansatte har tidligere forskuttert pleiepenger til sine ansatte og krevd disse tilbake fra NAV, tilsvarende som en gjør med sykemeldinger.

FVN forside 12. sept 2023

På første side i lokalavisa Fædrelandsvennen 12. september kan hun berette om hva omleggingen har betydd for henne.. Når kommunen endrer praksis betyr det at en er usikker på når penger kommer på konto. Fagforeningene opplever at dette er et svik ovenfor ansatte og mener at pleiepenger er en ytelse som skal likestilles fra arbeidsgiver tilsvarende sykepenger. For Kristiansand kommunes vedkommende gjelder endringen 27 personer, som samlet står i en svært sårbar situasjon. HBF reagerer sterkt og har sendt en egen henvendelse til Kristansand kommune i sakens anledning. Denne er å lese her

. Veiledning fra Kommunensektorenes organisasjon - KS Kristiansand kommunes forsvar på endring av praksis er at kommunen følger råd fra KS. Disse rådene har fått HBF til å reagere. Ikke bare ovenfor Kristansand kommune alene, men da vi erfarer at KS har gitt veiledning til flere kommuner i det siste. HBF har derfor i dag sendt en direkte henvendelse til KS hvor vi ber om at veiledningen opphører umiddelbart og at kommunene anmodes om å reversere endringene. Du kan lese HBFs henvendelse til KS her.

Fagforeninger og brukerorganisasjoner hånd i hånd

Fagforeningene har i liten grad blitt involvert i de endringer som kommunene har gjort, og definitivt ikke i omtalt direkte i KS-tariff (som er bindende for kommunene). HBF har i sin henvendelse inkludert fagforeningene som er i forhandling med KS og fått positiv respons på vår henvendelse. I Kristiansand har saken vært til behandling i organisasjonsutvalget 14. september hvor fagforeningene entydig ber kommunen som arbeidsgiver reversere sin praksis.


Hårresiende

Leder av HBF Annette Jensen, som selv bor i Kristiansand, er nyvalgt som vara inn i bystyret er selv på pleiepenger for tiden. Hennes arbeidsgiver er ikke kommunen, heldigvis. Hun er sjokkert når hun får høre om historiene som både Johanne Stokke og andre foreldre opplever. Hun uttaler:

Det er skammelig å se at foreldre faller utenfor kommunens lønnssystemer når en blir nødt å ta ut pleiepenger. For de det gjelder, som oftest kvinner, er det slik at man mister både feriepenger og etter en tid også medlemskap i pensjonsordning mm med kommunens praksis. Dette er hårreisende, og må snus umiddelbart!

Annette Jensen (leder HBF)

Berører mange Kommunenes åpenbare ansvarsfraskrivelse i slike saker viser at kommunene ofte ikke er tar ansvar for familier som står i spagaten. Statistikken viser at det oftest er kvinner som tar ut pleiepenger. En god arbeidsgiverpolitikk fordrer at en også tar ansvar og sikrer hverdagen til arbeidstakere som trenger det mest. Pleiepenger er et verktøy hvor målet er å sikre arbeidsdeltagelse. Selv om det kun er noen få promille av den samlede arbeidsstokken, utgjør det flere tusen ansatte rundt i kommune-Norge. HBF er tydelig på at vi forventer at kommunene og offentlig sektor skal se til at de forskutterer fullt ut pleiepenger for de som har slikt behov.

171 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page