top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Utilgjengelig skoleveg

Se for deg at det skal lages ny skoleveg for elever i nærskolen. Se for deg at denne vegen ikke er tilgjengelig for alle. Se for deg at denne bygges med trapp. Se for deg å være eleven som ikke kan gå i trapper. Er det da greit å bruke offentlige midler på å bygge skolevegen? Diskriminerende mener Handikappede Barns Foreldreforening.

Dette er i ferd med å skje i Trondheim. Trondheim kommune satser på miljøvennlige løsninger og bompenger gjennom den såkalte Miljøpakken brukes til å etablere snarveier. Snarveier som ikke er universelt utformet. Som ikke er tilgjengelig for alle. Hvor det etableres en sti gjennom hager for å etablere gangveg med trapp. En trapp som mange vil ha problemer med å gå i. Universell utforming vil ikke være mulig.

I saksutredningen de folkevalgte skal vedta, heter det mellom annet:

Kommunedirektøren legger vekt på at stien vil være et positivt bidrag, spesielt for skoleelever ved Berg skole. Dette som kort og trygg veg ned til Prestegårdsjordet i skoletiden, og som skoleveg for elever sør for Jonsvannsveien. Flere av vegene ved Berg skole har ikke gode fortau, og strekningene oppleves ikke som trafikksikre.

Det er flott at gående elever, som kan forsere en trapp, får en kortere skoleveg. Derimot er det problematisk at barn som ikke klarer dette får en annen veg uten gode fortau som ikke oppleves som trafikksikre. Å etablere trafikksikker skoleveg er selvsagt av høy prioritet, men det betyr ikke at en skal gå på bekostning av prinsippene om universell utforming.

Lovstridig Selv om folkevalgte unntaksvis kan gi dispensasjon for kravet om universell utforming, er lovverket utvetydig. Likestillings og diskrimineringsloven § 17 omhandler universell utforming og i første ledd heter det:

Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.

Videre er det en særbestemmelse i § 21 om rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter

Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt påa) tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse b) kostnadene ved tilretteleggingen c) virksomhetens ressurser.

Skolevegen til og fra en offentlig skole er åpenbart en del av hva som inngår i et lærested og behovet for tilrettelegging. Å bruke offentlige midler på å etablere en skoleveg som fungerer som en barriere for elever med funksjonsnedsettelser er etter HBFs syn direkte lovstridig. Det vil være mulig å få til en universelt utformet løsning, som ikke er beskrevet i fremlegget til politikerene. Virksomhetens ressurser, altså betaling av prosjektet gjennom bompenger i trafikken gjør at merkostnad kan vektlegges.

Segregering Det å selv kunne gå trygt til og fra skolen er viktig for foreldre og ikke minst for barna selv. Mestringen, samholdet, undringen og alle eventyrene på skolevegen skaper historie. Barn og unge som ikke selv klarer å gå i trapp mister muligheten til å gå til og fra med vennene sine. Det er segregerende og diskriminerende, da alle skal få samme mulighet. Når kommunen skriver: “På grunn av stigning og trapp vil snarvegen ikke være fullt ut universelt utformet, men avbøtende tiltak vil gjøre snarvegen godt tilgjengelig for de fleste brukergrupper” innrømmer de at det vil være noen ikke vil kunne benytte seg av snarvegen.

Barn og unge har lik rett, uansett funksjonsnedsettelse, til å oppleve et trygt og inkluderende skolemiljø. Om det i 2020 vedtas skoleveier som gjør at noen barn, de med nedsatt funksjonsevne, vises til en skoleveg som oppleves utrygg og trafikkfarlig – samt mister naturlig felles skoleveg med venner, vil etablering av slik skoleveg skape et utenforskap vi i HBF ikke kan akseptere, uttaler Elin Langdahl – leder i Handikappede barns foreldreforening. Hun har en klar anbefaling til kommunens folkevalgte:

Stopp i tide Det er ingen skam å snu. Det er mulig å avvise en reguleringsplan før den er vedtatt. Skal det fattes vedtak må det være at skoleveg skal etableres universelt uformet og det reguleres et stort nok areal til å få til det.

Lenke til saksfremlegg finnes på Trondheim kommunes nettsider

5 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page