top of page
Skjermbilde 2023-01-05 kl. 18.31.03.png
hverdager for ALLE!

BARRIERER I HVERDAGEN

Hva skal til for å få til en hverdag som er barrierefri? Mange mener at vi er gode til å tilrettelegge for barn med nedsatt funksjonsevne. Men er vi det egentlig?

Handikappede barns foreldreforening opplever at mange barn og unge ufrivillig opplever et utenforskap. I stedet for å se personen, blir det skapt begrensinger ut ifra  funksjonshemmingen. 

SKOLESKYSS
Hvor godt er skolen tilrettelagt for elever med nedsatt funksjonsevne. Elever som har skyss til og fra skolen risikerer å ikke få lov til å ta med venner hjem, fordi anskaffelsen av transport kun handler om barnet med behov.  Hvordan kan en få til en inkluderende praksis og samtidig ivareta barnas behov for trygg skolevei. 

 

TILSYN FØR OG ETTER SKOLETID

Noen barn må møte opp lenge før skolen starter, fordi de ikke kan være hjemme alene. De risikerer også å sitte igjen etter skolen, på grunn av funksjonsnedsettelsen, for å vente til foreldre er hjemme. Ungdom flest fikser dette selv, mens våre barn må gå SFO 5-7. trinn og bli sittende igjen hele ungdoms- og videregående skoletida. 

SNAKK MED NOEN MED ERFARING

Handikappede barns foreldreforening har eksistert i siden 1988 og har mange års erfaring med barns oppvekst. Vi har engasjerte foreldre og ungdom selv  med førstehåndskunnskap i det å vokse opp med funksjonsnedsettelser og hvordan hverdagsinkludering er bra

 

VI MÅ TØRRE, UTFORDRE HVERANDRE SAMMEN!
Våre barn har ulike erfaringer med opplæring og inkludering. Vi jobber hver dag med få frem budskapet om at alle barn er barn. Det betyr at våre barn skal ha lik mulighet til deltagelse som andre barn.  Ta kontakt med oss om dere ønsker en samtalepartner for hva som skal til for god inkludering. 

Artboard 1.png
Disabled gaming. Sjekk ut oss på face og www.hbf.no. #allebarnerbarn #disabledgamers #incl

SNAKK MED OSS

Handikappede barns foreldreforening har tillitsvalgte over hele landet. Dette er frivillige som ofte har vanlig jobb. 

Vi snakker gjerne med dere om tema du er opptatt av.  Vi er glødende opptatt av å informere om barns rett til å være barn.

Om du ønsker oss til foredrag, skolebesøk eller lignende, ber vi om planlegging god tid. Vi må også be om godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, samt reise og opphold. 

Kontakt oss gjerne minst tre uker i forkant. 
 

LEIRSKOLE FOR ALLE

Et av høydepunktene for mange elever under skoletiden er leirskole. Mange barn med nedsatt funksjonsevne avskjermes fra muligheten til å delta - på grunn av sin funksjonene. Det skaper utenforskap. 

Handikappede barns foreldreforening har derfor bedt om at bestemmelsene for leirskole sikrer at alle barn får lik mulighet til å dra. 

 

Artboard 1.png

GRENSELØST LEDSAGERBEVIS

For noen barn er det viktig å ha med ledsager til aktiviteter for å kunne være likestilt. HBF har siden 2017 jobbet aktivt for å bedre dagens Ledsagerbevisordning. 

Ledsagerbevis er allment akseptert nasjonalt, men mange kommuner har forskjellig praksis på hvordan de tildeler kortet. 

Vi mener det er avgjørende at ledsagerbevis blir gjort tilgjengelig for våre barn uansett alder. Ordningen er viktig for tilgang til god fritid, lek og utfoldelse. 

Vi har egen temaside om ledsagerbevis

Ring Oss

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page