Brev til kunnskapsministeren

Guri Melby er nyoppnevnt kunnskaps og integreringsminister. Hun tiltrer samme dag som de fleste norske barn i barnehage og skole er hjemme på grunn av koronasituasjonen. Dagen før hun tiltrådte, har regjeringen lovet at barn og unge med særskilte behov skal ha ekstra fokus i tiden som kommer og at de skal ha gode tjenester og at skolene og barnehagene har et spesielt ansvar. 

Fredag 13. mars opplever flere av våre medlemmer at regjeringens tiltak for barn med særskilte behov ikke er oppfattet av kommuner, barnehager og skoleledere. I videregående skole er alle elever uten et tilbud. Dette får HBF til å sende et personlig brev til den nyoppnevnte ministeren. Her best det om umiddelbare tiltak, slik at foreldre ikke går til grunne. Å være hjemme med et vanlig barn og ha hjemmekontor er kan hende mulig, men et barn som krever deg med hud og hår pluss litt til blir utfordrende over tid. 

Mellom annet skriver vi i brevet: 

Den ekstraordinære situasjonen er en nasjonal dugnad, og det er et prekært behov for at kunnskapsministeren er tydelig på at skolene, uansett eierform og organisering har et særskilt ansvar for å sikre et trygt og godt tilbud til alle elever.  Dette betyr også at det vil være behov for økte ressurser til denne gruppen elever i unntakstilstanden.

Vi forventer nå at kommunene raskest mulig rydder opp og gir rikelige tjenester til familiene det gjelder. Du kan lese hele brevet her: