Gjemmekontor – glem det

Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne tar sin del av den nasjonale dugnaden, men hjemmekontor er umulig.

Svært skoler og barnehager stenger ned, noe vi er positive til. Dette er en nasjonal dugnad for å begrense omfanget av et virus vi ikke kjenner konsekvensene av.

For folk flest vil det være mulig å kunne organisere enten hjemmekontor, private avtaler med venner, naboer og slekt for å sikre at barna har det bra. Alt vel så langt. Utfordringen er familiene med barn som har store behov i hverdagen. For disse barna vil det ikke være like lett å få til private ordninger. 

Statsministeren uttaler: – Der må vi også passe på å sørge for at de som er foreldre, kan gå på jobb når de jobber i samfunnskritiske sektorer. Vi presiserer at dette stiller store krav til at det offentlige også sikrer at dette gjelder foreldre til barn med store behov.

I det dagtilbudet stenges, foreligger det et individuelt ansvar for kommunen å sikre at familiene som har meromsorg får et forsvarlig tilbud. Dette kan være at assistanse som barna ellers ville hatt i barnehage / skole blir med hjem, for å bistå og å avlaste. Noen barn og unge vil også bli ekstra usikre og utrygge ved brudd av hverdagsrutiner, slik at de blir ekstra krevende for familiene. 

Les mere