Fortsatt tilbud til barn med store behov

Helseminister Bent Høie uttalte under pressekonferansen 12.03 at barn med særskilte behov fortsatt skal ha et omsorgstilbud. Det er vi glade for. 

Det betyr at mange av våre medlemmers dagtilbud fortsatt skal være godt og forsvarlig, enten i barnehage eller i skole. Dette er viktig for at meromsorgsfamilier skal ha mulighet til å stå i den krevende oppgaven det er. Kanskje spesielt i den situasjonen vi står ovenfor nå. 

Kommuner og fylkeskommuner har hatt massiv nedstenging av skoler rundt om i landet. Slik stening er avgjørende for å hindre spreding av virus. For folk flest medfører dette en litt krevende hjemmesituasjon, mens for de med de store og vedvarende behov vil opphør av dagtilbud kunne være dråpen som får begeret til å renne over. 

Disse familiene er gjerne ekstra sårbare dersom de blir smittet, og HBF erfarer allerede at medlemmer er blitt isolert og står alene. Nettopp når en blir satt i karantene eller syk, er det viktig å få til et tilbud som fungerer for hele familien og barna spesielt. Barns beste må ligge til grunn for all praksis. 

Enlarge

Skjermbilde-2020-03-12-kl.-18.00.47
Infoskriv sendt ut til foresatte i Trondheim kommune - som bekrefter at barn med store og vedvarende behov fremdeles skal et tilbud.

Viktig med rutiner
Mange barn med store behov har uttalte utfordringer knyttet til endring av godt etablerte rutiner og trenger trygge rammer. For denne gruppen er det særskilt viktig å unngå feil fokus på smittevernstiltakene. De er spesielt sårbare både for eventuell smitte og endring av det gode tilbudet de har i det daglige. 

Gjelder også videregående skole
I det skolene stenger ned, er tilsynsbehov for ungdom på ungdomsskole og videregående skole vanligvis svært begrenset. En kan forvente at mange ungdomsskoleelever og normaltfungerende videregående skole elever klarer å være alene gjennom dagen. Ungdom med betydelig behov for meromsorg vil på ingen måte kunne være alene. Da har kommunen et pliktansvar i å finne et hensiktsmessig og forsvarlig tilbud til denne gruppa. Det vil i praksis si at tilbudet på videregående skole opprettholdes. 

Krevende spesialskoler
Rundt om i landet er det flere forsterkede tilbud, spesialavdelinger og -skoler som tildels har store elevantall. Mange av disse har et bemanningsnivå som i dag betyr gruppetilbud. For å sikre smittevernsregler og ivareta samfunnets råd for å håndtere situasjonen, må en i noen tilfeller kunne forvente et økt bemanningsbehov. 

Råd og vink 
Helsedirektoratet er tydelig på ansvaret i sin pressemelding om temaet. Det er skoleleder, rektor, barnehageeier som har ansvaret. Handikappede barns foreldreforening viser til dette og våre nettsider for pårørende og skoler som lurer. 
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler

Flere tiltak
De nasjonale myndighetene vil fortløpende komme med flere tiltak, det vil komme mulighet til å søke utvidet antall omsorgsdager for barn mm. Vi følger tiltakene tett og vil holde våre medlemmer oppdatert gjennom våre nettsider og sosiale medier. 

Les mere