top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne er også i risikogruppe under Coronautbruddet. Det betyr at foreldre og nærstående oppfordres til å lage en beredskapsplan for ulike situasjoner.

Kommunalt ansvar Kommunen har det overordnede ansvaret for innbyggernes helse. Det være seg barnas og de personene som yter omsorg for barna. Av hensyn til smittebegrensing må en påregne at det flere dagtilbud vil stenges. Barnehager og skoler kan stenges på kort varsel. Da sendes disse barna og unge hjem.

I ulike skoler/barnehager finnes barn med tildels store behov for støtte og tilsyn i hverdagen. I det tilbudet stenges av smittehensyn, forsvinner ikke bistandsbehovet. Mange barn har behov for 1:1 oppfølging, noen 2:1.

Helsedirektoratet har tidligere uttalt at kommunen har et ansvar for «nødvendige helse- og omsorgstjenester» for å dekke behov som oppstår fordi dagtilbud/dagaktiviteter til barn og andre hjemmeboende med stort bistandsbehov stenges. Coronautbruddet endrer ikke på dette prinsippet, slik at fatter kommunen vedtak om stenging av barnehager / skoler, skal de også åpne for tjenester som sikrer familiene den nødvendige støtte.

Individuelle vurderinger Det vil ikke være mulig å gi generelle føringer på hva som er riktig for alle familier, det må være en individuell vurdering som ligger til grunn. Grunnprinsippet må være i tilstrekkelig omfang og i tide, et prinsipp som skal gjelde alle i vurderinger kommunen gjør etter loven.

Barn med behov for ekstra assistanse i hverdagen i det ordinære dagtilbudet må også kunne forventes å ha tilsvarende behov i det dagtilbudet stenges.

Ved sykdom For barn og unge som blir syke eller blir satt i karantene, er det slik at foreldre har omsorgsansvar. Dette omsorgsansvaret har også noen ytre begrensinger. Mersorgsfamilier vil også ha behov for nødvendig avlastning for å kunne stå i situasjonen.

Om nødvendig skal også kommunen kunne gi hjemmebaserte tjenester for disse familiene i et omfang som er forsvarlig.

Frivillig avkorting av offentlig tjenester Mange familier velger, av hensyn til barnet og omgivelsene å ta barnet ut av dagtilbud eller ikke sende barn til avlastningstilbud for en periode. Gjerne etter anbefaling fra virksomhetsleder, basert på et føre var prinsipp.

For en kort periode kan dette være hensiktsmessig, men følger ikke tilbud om nødvendig støtte og avlastning med, vil pårørende kunne møte veggen.

Ofte er det slik at dagtilbudet er hjemlet etter annet lovverk enn helse og omsorgstjensteloven. Det være seg barnehageloven eller opplæringslova.

Lag beredskapsplan De fleste barna som er i slike situasjoner har et omfattende og stort behov for tjenester. Om en ikke har etablert en individuell plan fra før, bør en snarest snakke med kommunen om å få på plass en koordinator som har ansvar for å, sammen med familien, få på plass en beredskapsplan.

Beredskapsplanen bør inneholde ulike scenarioer, det være seg at barnet og omgivelsene settes i karantene eller isolat, samt hvordan en håndterer når hele eller deler av hjelpeapparatet er satt ut av spill.

Hjemmebaserte tjenester Ved påvist smitte hos nærpersoner til barnet, skal barnet settes i karantene. Fortrinnsvis i barnets hjem. Karantenen skal være forsvarlig, både for barnet og de som yter den daglige omsorg. Folkehelseinstituttet har laget anbefalinger for hjemmebaserte tjenester. Denne er et godt utgangspunkt for å se hvordan tjenestene rundt barnet kan / bør innrettes gitt ulike scenarioer.

Under avlastning Dersom barnet blir satt i karantene, eller får påvist smitte under avlastningsopphold, må det gjennomføres en dialog med pårørende om hva en gjør. I et eldre presiseringsbrev fra fylkesmannen etter nasjonalt tilsyn om barneboliger heter det: «Mange ønsker å ha sine barn hjemme når under sykdom mens andre har behov for avlastning også når barn er syke. Avtaler og god dialog mellom kommune og foreldre gjør at disse situasjonene oftest løser seg i praksis. Fylkesmannen fant imidlertid at flere kommuner har kommunale rutiner som er i strid med loven. Rutinene innebærer at barn som er syke ikke får lov å komme på avlastningen, og foreldrene får dermed ikke den tjenesten de rettmessig har krav på. Kommunen har plikt til å oppfylle vedtakene uavhengig av ytre forhold. Dette innebærer i ytterste konsekvens at om et barn (eller andre som har krav på avlastning) må isoleres når det er på avlastning som følge av smittefare, må kommunene legge til rette for dette eventuelt finne alternativ avlastning»

Det betyr at et barn som under avlastning får påvist positiv smitte, vil en i ytterste konsekvens komme i den situasjon at barnet blir satt under offentlig omsorg i isolat inntil det er smittefritt.

Les mere

45 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page